Metot modülleri

Bu menü başlığının altında Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı ile bağlantılı konuları ele almaya ve derinine işlemeye imkan tanıyacak şekilde tasarlanmış alıştırmalar bulunmakta. Konunun değişik fasetlerine giriş yaparak NSU konu kompleksini inceleme olanağı sağlamak bu alıştırmaların temel işlevi. Alıştırmaları geliştirmeden önce NSU konusuyla bağlantılı olan iki konu sahası tespit ettik:
(doğrudan modüllere ulaşmak istiyorum >>>)

- Irkçılık ve insan hakları
- Kurumsal ırkçılık

Bu iki konu irdelenmeden Nasyonal Sosyalist Yeraltı fenomenini bütünüyle kavramak mümkün değil. Bu yüzden bu iki konuya ağırlık veren alıştırmalar derlendi ve özellikle NSU konusuyla ilişkilendirerek modüller şeklinde geliştirildi. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen konular ile ilgili alıştırmalar bulunmakta:

- Kadının rolü / rolleri
- Göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi olan toplum kesiminin talepleri
- Medya ve habercilik
- Kanunlarla ilgili bilgiler
- Kendini örgütleme

Tanışma ve buzları çözme alıştırmaları ve semineri değerlendirme metotları da bulunmakta.

Alıştırmalar konulara göre gruplanmış bulunmakta. Böylece eğitici elemanlar alıştırmaları kendi seminer şekillerine uyarlayabilir ve modüller eğitici elemanlar tarafından katılanların gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre seçip kombine edilebilir.

Belirtilen metotlarda alıştırmanın şekline göre aşağıda belirtilen konularla ilgili bilgiler bulunmakta:

 • Çalışma kağıtları
 • Değerlendirme
 • Örnek
 • Alıştırmanın uygulanışı
 • Konunun içyüzü ve arka planı
 • Moderasyonu üstlenen kişiler için öneri ve bilgiler
 • Kısa tasvir
 • Tartışma ve fikir alışverişini yönlendirebilecek kılavuz sorular
 • Malzeme
 • Değişik şekil / varyant
 • Süre
 • Amaçlar

Modüller:

erstellt von Systemadministrator

İsmimin hikayesi

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

Ayrıntılar

erstellt von admin

Simetri alıştırması: Kuzey, Güney, Batı, Doğu – diziliyoruz

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

Ayrıntılar

erstellt von admin

… yapan/olan herkesin üzerinden rüzgar esiyor

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

Ayrıntılar

erstellt von admin

Hayat saati

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar “Alte Feuerwache e.V. Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.): Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, 1. Auflage, 2012, Münster: UNRAST-Verlag“ adlı eserden alınıp uyarlanmıştır.

Ayrıntılar

erstellt von admin

Kişilik çiçeği

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

Ayrıntılar

erstellt von admin

Irkçılık – Konuya giriş

Irkçılık ve insan hakları

Ayrıntılar

erstellt von admin

Haklar nedir? – Haklar ve kişinin yerine getirilmesini hak ettiğini düşündüğü talepler

Die Kursteilnehmer_innen werden gebeten, darüber nachzudenken, was sie sich von anderen Menschen und bestimmten Mitgliedern und Gruppen der Gesellschaft wünschen. Sie überlegen, welche dieser Wünsche als Rechte formulierbar sind. Es werden verschiedene Auffassungen des Begriffs 'Recht' diskutiert und die Unterscheidung zwischen Menschen- und Bürgerrechten...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Birbiriyle çelişen temel haklar

Katılımcılar en çok beş kişiden oluşan küçük gruplara ayrılır. Gruplara birbiriyle çelişen iki temel hakkı konu eden örneklerin bulunduğu kağıtlar dağıtılır. Amaç, hakim, okul müdürü ve benzeri görevler üstlenerek en az iki örnek vakada beraberce bulunan ihtilafı ve çelişkiyi çözecek bir karara varmak. Bu çoğunlukla temel hakkın...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Tipik Alman – nedir ve kimdir?

Katılımcılara alıştırmaların bulunduğu çalışma kağıdı B.VII.1. dağıtılır ve orada bulunan »Alman kimliği« hakkında kurulmuş beş cümle tamamlatılır. Cevaplar katılımcıların ayrıldığı küçük gruplar içerisinde tartışılır ve tartışmanın sonuçları akabinde tüm gruba sunulur. Sonunda küçük gruplar tipik Alman kültürünü...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Albatros adasına ziyaret

Katılımcılar yabancı bir kültüre sahip bir halkı ziyarete gittiklerini farz eder –  bu kültür Albatros adasında bulunmakta. Albatros halkının dilini anlamıyorlar, fakat halk tarafından dostça karşılanıp, orada kendilerine yabancı olan adet ve görenekler gözlemleme fırsatı bulurlar. Grubu yönetenler – (ideali) biri bayan biri erkek olmak...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Roma ve Sintilere karşı ön yargı ve düşmanlığın (antiziganizm) derecesinin ölçüsü

Irkçılık ve insan hakları Irkçılık ve insan hakları; „Alte Feuerwache e. V. Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.): Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, 1. Auflage, 2012, Münster: UNRAST-Verlag.“ adlı eserden alınıp uyarlanmıştır.

Ayrıntılar

erstellt von admin

Dört alan – dört perspektif

Kurumsal ırkçılık

Ayrıntılar

erstellt von admin

Hoşgörüsüzlüğe müsamaha yok – medeni cesaret

Semineri yönetenler katılımcıları bir insanın dışlanmasına şahit olunca verilebilecek tepkiler hakkında fikir alışverişinde bulunmaya teşvik etmek için, onlara medeni cesareti konu alan »Der Schwarzfahrer« adlı kısa metrajlı filmi izletir (film internette https://www.youtube.com/watch?v=swJ0zhVJ8DU adlı sayfada bulunabilir). Akabinde değişik...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Üç gönüllü

Semineri yönetenler gönüllü olan üç kişiyi odadan dışarıya gönderip, hem bu üçlü gruba hem de genel grubun ayrıldığı diğer küçük grupların her birine kendi gruplarını tanımlayacak bir sembol hazırlayabilmeleri için malzeme dağıtır. Gruplar sembolün yanı sıra kendi grubun üyelerinin paylaşacağı jest veya kod kelimeleri gibi başka...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Gerçek hayattaki gibi

Kurumsal ırkçılık „Alte Feuerwache e.V. Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.): Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, 1. Auflage, 2012, Münster: UNRAST-Verlag“ adlı eserden alınarak uyarlanmıştır.

Ayrıntılar

erstellt von admin

Kartlar yeniden karılıyor

Kurumsal ırkçılık

Ayrıntılar

erstellt von admin

Rollenspiele – so gesehen

Rol oyunları katılımcıların fiktif/hayal ürünü senaryolarda yer almayı kabul etmelerine, yani gönüllülük prensibine dayanmaktadır. Yönetenler rol oyunlarının başlangıç ve bitiş noktasını belirgin bir şekilde belirtmeye özen göstermeliler. Her rol oyunundan sonra bir değerlendirme yapılmalı. Değerlendirme esnasında katılımcılar tekrar...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütünde kadının imajı: Beate Zschäpe

Kadının rolü (rolleri) Zschäpe’nin ifadesi – Alman geleneği kızları “NSU davasındaki avukatlar Zschäpe’yi saf bir kız olarak göstermek için kadınlarla ilgili var olan birçok klişeyi alet etti: bağımlı, duygusal, kendi ayakları üzerinde duramayan ve başkalarının yardımına muhtaç. Ayrıca savunma, yarattığı tabloyla Zschäpe’yi...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Kağıt oyunu

Göç araştırmalarında iki zıt kutupta yer alan “tamamen uyum sağlama” ve “tamamen köken kültürüne geriye çekilme” tutumlarının dengede tutulması en ideal yol olarak değerlendiriliyor. Bu yol yalnızca deneme yanılma yoluyla, günlük yaşamda deneyler yaparak katedilebilir. Herkes kendi yolunu kendisi belirler: Bazıları daha çok uyum...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Öffentlichkeit schaffen – Unsichtbares Theater

Proje çalışmaları çerçevesinde göçmen bağlantısı olmayan kişilerin arasında NSU konu kompleksi hakkında bilgisi bulunmayan kişilerin olduğu bir çok kez tespit edilmiştir. Örneğin ikinci sömestr öğrencileriyle gerçekleştirilen bir model tartışmale seminere (Workshop) katılan 38 öğrenciden yalnızca 11’inin NSU ve NSU örgütüne bağlı...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Almanya Türk Toplumu'nun talepleri

Almanya’da, üyeleri ırkçı şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi bulunan insanlar topluluğu ve gruplar, NSU’nun kendisini ifşa etmesinden sonra ve bununla birlikte devletin olaylarla bağlantılarının olduğunun ortaya çıkmasıyla sayısız araştırmalarda bulundu ve konuya ilişkin fikir ve görüşlerini...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Ich bin dann wohl doch keine Deutsche…

Proje çerçevesinde Türk göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi bulunan insanlarla röportajlar yapıldı. Bundaki amaç, NSU hakkındaki fikirlerini öğrenmek ve görüşlerini kamuoyuna aktarmak. Çalışma kağıdı E.IV.1.’de belirtilen ve örnek olarak seçilmiş iki ifadenin ortak noktası, insanların ırkçı eylemler ve toplumun çerçeve...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Kurbanları anma

6 Nisan 2006’da Kassel’deki internet kafesinde başına iki kez ateş edilen Halit Yozgat, babası İsmail’in kollarında can verdi. Halit Yozgat Nasyonal Sosyalist Yeraltı’nın (NSU) terör serisinin dokuzuncu kurbanı sayılıyor. 6 Mayıs 2013’den beri Eyalet Yüksek Mahkemesi 6. Yargıtay Ceza Kurulu tarafından belli kişiler NSU ve NSU cinayetleri ile...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Bilgi sahibi kaynaklardan alınan haberlere göre...

Katılımcılar dedikoduların meydana geldiği süreci iletişim yoluyla bizzat tecrübe ederler. Bunun için seminer grubundan bir kişi sadece kendinin gördüğü bir resmi bir başka katılımcıya tasvir eder. Bu katılımcı duyduklarını bir başka katılımcıya aktarır. Aktarma sürecinde oluşan değişimler değerlendirme aşamasında konu...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Mecaz ve mecazlı dil

Katılımcılar »Asylbewerber (sığınma/iltica hakkı isteyen)«, »Asylant (ilticacı/mülteci)«, »Ausländer (yabancı)« ve »Flüchtling (mülteci)« terimlerinin kendilerinde uyandırdığı çağrışımları değişik renkte bulunan pusulalara not eder. Pusulalar dört büyük pankarta asılır. Küçük gruplara ayrılan katılımcılara gazete ve...

Ayrıntılar

erstellt von admin

İşlemsel örnek olay analizi

Polisin göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi bulunan dokuz kişinin öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmalar kapsamında farklı farklı “işlemsel örnekolay çözümlemeleri”[1] hazırlanmıştır. Bu dosyalar olayı çözmekle görevli olan memurların “olayı anlamalarına” destek olmak amacıyla hazırlanmıştır. [1]...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Polisle olan ilişki ve tecrübeler

Proje çalışmaları çerçevesinde ırkçı saldırılara maruz kalan insanlar, soruşturmayı yürüten memurlar tarafından ciddiye alınmadıklarını ve hatta kendilerine fail gözüyle bakıldığını hissettiklerini anlatmıştır. „Sağcı, ırkçı ve antisemitik şiddet mağdurları için gezici danışma (Mobile Beratung für Opfer rechter,...

Ayrıntılar

erstellt von admin

İtaatin sınırları

Katılımcılar itaatsizliğin değişik şekillerini ele alır, ayrıca itaatsizliğin güncel şekilleri hakkında fikir alışverişinde bulunup, kendilerinin kurallara uyma veya uymama konusuna nasıl baktıkları, itaatsizlikte bulunmaya ne derece hazır bulundukları ve kendi sınırlarını nerede gördükleri üzere düşünürler. Demokrasinin bir parçası...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Bir derneğin kuruluşu

Bu alıştırma planlı tatbikat (Planspiel) metoduna dayanmakta ve bir derneğin kuruluşunun somut olarak planlanmasıyla katılımcılara gerçek hayatlarında tatbik edebilecekleri bir eylem seçeneği sunmayı amaçlamakta. Planlı tatbikat[1] Planlı tatbikat katılımcıların somut problemleri birbirleriyle etkileşim halinde ve ortak girişimlerde bulunarak...

Ayrıntılar

erstellt von admin

Auswertungszielscheibe „Das Fadenkreuz“

Semineri değerlendirme

Ayrıntılar

erstellt von admin

DŞA meclisi

Semineri değerlendirme

Ayrıntılar